Loading...

Liên Hệ

GỬI

TÒA NHÀ SỰ KIỆN GALA ROYALE

63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận I

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel. (028) 3825 6048

Fax. (028) 3825 6047

Hotline. 09 3825 6048

Email. event@galaroyale.com.vn